Hoe zet u nu het verlaagde btw-tarief in uw offertes?

Verlaagd btw-tarief ook in uw offerte?
Vanaf 1 oktober 2010 geldt een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor het verbouwen of herstellen van woningen van twee jaar en ouder. Het 6%-tarief is alleen van toepassing voor werkzaamheden die worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011. Het 6%-tarief heeft alleen betrekking op de arbeidskosten, niet op de meegeleverde materialen. In offertes voor dergelijke werkzaamheden moet u duidelijk aangeven op welk deel de verlaging betrekking heeft.

Hoe vermeldt u nu het lage btw-tarief?
Btw-duidelijkheid.
Ook in uw offertes moet u voor de particuliere klant altijd een prijs opnemen inclusief btw. Dit om onnodige risico’s te vermijden en omdat dat wettelijk verplicht is. In een totale aanneemsom bracht u tot nu toe waarschijnlijk geen onderscheid aan in uw offertes voor arbeid en materialen. Met de invoering van dit tijdelijke tarief voor het arbeidsdeel in uw offerte is het raadzaam om tot 1 juli 2011 in uw offertes zowel het btw-tarief van 6% en dat van 19% apart te vermelden. Het geeft de klant duidelijkheid over wat er wel en niet valt onder de tijdelijke verlaging. Tevens moet u bij uw aangifte btw de 6% btw apart opgeven. U moet bij navraag altijd het verlaagde btw-tarief kunnen aantonen. Ook op de toekomstige facturering brengt u de splitsing in btw-tarieven aan.

Tip 1. Laat uw klant een verklaring inleveren over de leeftijd van de betreffende woning en berg deze in uw administratie op. Zo voorkomt u geharrewar achteraf.

Tip 2. Neem bovenin uw offertes de volgende zin op: “Op deze offerte is de tijdelijk verlaagde btw-regeling van toepassing. Over het arbeidsdeel wordt 6% btw berekend in plaats van 19%. Voor levering materialen geldt 19% btw.”