Kabinet maakt ondernemen tot plezier

Dat komt naar voren uit de voortgangsrapportage `programma regeldruk bedrijven`. Dit rapport onderschrijft de ambities en plannen van het kabinet om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Het belangrijkste streven is een verlaging van 25% van de administratieve lasten in 2015 en een nullijn voor de nalevingskosten. De laatste maatregel houdt in dat zogeheten bedrijfsvreemde kosten door nieuwe regelgeving zo snel mogelijk door de overheid worden gecompenseerd.

Lees verder