3 trends in je werk in 2014

Het begrijpen en gebruiken van gegevens als leidinggevende, het creëren van een netwerk om je heen en dat communicatievaardigheden belangrijker zijn dan technisch inzicht, zijn de onderwerpen die uitvoerig worden besproken.

Hieronder voorbeelden van wat de gebruikers te zeggen hadden over het onderwerp.

 

Jordy Leiser, co-founder and chief executive officer at StellaService:

Omdat gegevens een nog grotere rol spelen in alles wat leidinggevenden en managers doen, rest de vraag alleen nog: wat is de sleutel tot succes? Een Chinese uitdrukking zegt: “Als de wind verandering met zich meebrengt dan zullen sommigen muren bouwen, terwijl anderen windmolens zullen bouwen.

Dit postte Leiser op LinkedIn.  TREND 2014:  je zal vervangen worden door een ‘Moneyball’ leidinggevende (behalve als je die zelf bent). De mensen die windmolens bouwen zijn de ‘Moneyball’ leidinggevenden, de toekomstige ‘all-stars’ van 2014.

Waar komt deze term vandaan? In het boek ‘Moneyball’ leidt een honkbalcoach zijn team naar succes door middel van onbenutte informatie en analyses. “Elke sector heeft wel zijn eigen visie ontwikkeld met doel efficiënt en innovatief te werken. ”Deze bedrijven horen toe aan een ‘Moneyball’ leidinggevende,” schreef Leiser.

“De constante innovatie en ontwikkeling hebben geleid tot een explosie van nieuwe informatie over consumentengedrag en bedrijfsprestaties. Van reclame tot het optimaliseren van patiëntenzorg, ambitieuze leidinggevenden maken gebruik van de nieuwe informatie om zo de juiste keuzes te maken,” schreef hij.

“Echter, als leidinggevende moet je de informatie niet blind overnemen. De sleutel is de informatie omvormen tot een formule. Een organisatie moet zijn besluitvorming baseren op empirische analyses (uit ervaring). Hierdoor zullen mogelijkheden ontstaan om met de nieuwe invalshoeken de eerder voorgekomen problemen te voorkomen of eventueel zo snel mogelijk op te lossen.”  

 

Sylvia Ann Hewlett, founder of Center for Talent Innovation & Hewlett Chivee Partners LLC

“Mensen hebben vaak niet door hoe ver hun potentieel reikt. De meesten halen nooit hun top.” TREND 2014: : creëer  een warm netwerk om je heen, zoek een investeerder of geldschieter(s) die geloven in jouw potentieel. Hewlett schreef: “realiseer een strategische partnerschap tussen degene met kapitaal en ‘macht’ en degene met goede ideeën.” Dit partnerschap kan tegenwoordig ook gerealiseerd worden door middel van het nieuwe fenomeen ‘crowdfunding’. Hier is er niet één persoon die jouw potentieel wilt financieren, maar in vele gevallen wel honderden!  

“Investeerders zijn mensen die vanuit een machtspositie werken om obstakels te doorbreken, te netwerken en relaties aan te scherpen en te zorgen voor ondersteuning als het even niet goed gaat, “ schreef Hewlett.

Wat maakt het verschil? “Zonder deze vorm van investering kwijnen de meeste ambitieuze en talentvolle professionals weg in de lagere regionen, maakt niet uit hoe hard ze werken of hoe goed ze presteren.”

Het is natuurlijk niet makkelijk om zo’n investeerder te vinden. “Starters moeten allereerst  een investering verdienen door middel van het leveren van uitstekende prestaties, het door en door loyaal zijn en het brengen van een duidelijke boodschap die jou persoonlijk kenmerkt, “ schreef Hewlett. Nog een uitdaging is het vinden van een investeerder die bereid is uit zijn ‘comfort zone’ te stappen om niet zichzelf te helpen, maar juist de beoogde zakenpartner zodat hij/zij erop vooruitgaat.  


Geni Whitehouse, countess of communication at Brotemarkle, Davis & Co LLP

“Dit jaar kan het jaar van de communicator worden,” schreef Whitehouse in haar bericht TREND 2014:  slechte communicatievaardigheden zijn uit den boze!

“Technische vaardigheden doen er wel degelijk toe. Artsen moeten het verschil tussen een appendix een een nier weten, advocaten moeten in staat zijn de wettelijke regels en voorschriften toe te passen, programmeurs moeten hun weg rond de HTML5 kunnen vinden, etc. “Echter, in 2014 gaat men die belangrijke technische vaardigheden naar de 2de plaats schuiven bij het beoordelen van mensen die een beroep uitoefenen.” “Communicatie, een vaardigheid die vaak wordt genoemd, maar zelden wordt geëvalueerd, gaat stijgen naar de top van de lijst.”

Deze vaardigheid gaat verder dan de mogelijkheid om jezelf goed te uiten. In 2014 zal de behoefte aan communicatie veel dieper gaan. Whitehouse schreef: “Als professionals moeten we beter worden in het relevant maken van gegevens en informatie. Bijvoorbeeld het uitleggen waarom deze medische procedure nodig is, hoe de fiscale wetgeving van toepassing is en waarom de rechter op die manier oordeelde.” “Informatie is overal. Gegevens worden opgestapeld. Globale transacties bewegen met de snelheid van het licht. Mensen die deze informatie relevant en zinvol  kunnen maken zullen meer waard dan ooit te zijn.”

Zelfs buiten de kern, zal er behoefte aan nuance zijn. Dat is de taak voor professionals die zich kunnen profileren als ‘deskundige vertalers die hun bericht kunnen aanpassen aan de behoeftes van verschillende doelgroepen’.

“Door dit te ontwikkelen kan het de sleutel tot toekomstig carrièresucces worden, “ schreef Whitehouse. “Men wordt niet gestimuleerd door hoe slim je klinkt, maar door hoe goed ze op jou kunnen steunen en vertrouwen.”

2014-02-11