Verklaring tijdig intrekken, voorkomt problemen!

Verklaring afgegeven.
Een holding-BV had voor een aantal dochter-BV’s een zogenoemde ‘403-verklaring’ afgegeven. Deze verklaring was door de holding-BV ook gedeponeerd bij het Handelsregister zoals wettelijk is voorgeschreven. Op basis van die verklaring is de holding-BV aansprakelijk voor de schulden van de dochtervennootschappen. Daardoor hoeven de jaarcijfers van de dochter-BV’s niet afzonderlijk opgesteld en gedeponeerd te worden bij het Handelsregister. In plaats daarvan worden deze cijfers opgenomen in de geconsolideerde balans van de holding-BV.