Weggeefwoensdag bij #OAMKB: gratis whitepaper over de commissarisbeloning en BTW

Gedeeltelijke weergave, lees de hele whitepaper direct

Commissarisbeloning belast met BTW
De Europese Commissie heeft vorig jaar Nederland formeel verzocht de BTW - regelgeving voor commissarissen aan te passen. Naar Nederlands recht kwalificeren personen die niet meer dan vier commissariaten vervullen niet als BTW-ondernemer. Volgens de Europese Commissie vormt één commissariaat al een economische activiteit die aan BTW is onderworpen.

Aanpassen regelgeving
De Staatssecretaris heeft recent de (inmiddels) oude regeling met ingang van 1 juli 2012 ingetrokken. Tot 1 januari 2013 mag de oude regeling echter nog worden toegepast. Vanaf deze datum dient voor elk commissariaat afzonderlijk te worden bepaald of sprake is van belastingplicht voor de omzetbelasting. Als gevolg van het intrekken van de oude regeling leidt een commissariaat vanaf 1 januari 2013 in veel gevallen tot ondernemerschap voor de BTW. Dit heeft tot gevolg dat in beginsel een administratie-, facturatie- en aangifteplicht ontstaat.

Nevenwerkzaamheden
Het besluit bevat ook een goedkeuring voor commissariaten die nauw verbonden zijn met de overige activiteiten van de persoon die het commissariaat uitoefent en als nevenwerkzaamheid kunnen worden aangemerkt. Te denken valt hierbij aan advocaten en belastingadviseurs. Als zij deze werkzaamheden in een maatschap uitoefenen, dan is de maatschap in beginsel omzetbelasting verschuldigd. Goedgekeurd wordt dat de persoon die de werkzaamheden uitvoert desondanks de facturen mag uitreiken. Voorwaarde is dat de maatschap deze facturen in de administratie opneemt. Deze goedkeuring heeft echter geen gevolgen voor de verschuldigdheid van de belasting door de maatschap.

Deze interessante whitepaper gaat verder, lees de gehele whitepaper

Tags: OAMKB, Whitepaper, Weggeefwoensdag, Commissarisbeloning, Commissaris, beloning, bestuurder, bestuur, BTW, belast, belasting